Shirkadda

Shirkadda waxan u sameyn karna buug si ay howl yaraan ugu adeegtaan dhaqaalihiisu